Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

Sme Zelená firma®

Naša spoločnosť sa v Českej republike zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svojim zamestnancom zbaviť sa ekologickým zpôsobom vyslúžilých drobných elektrospotrebičov a batérií, čímž rozširuje svoje aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.


Vyslúžilé elektrospotrebiče z domácností a batérie môžu zamestnanci jednoducho odkladať do zberného boxu, ktorý je umiestený v administratívnej budove. Projekt našej spoločnosti tiež umožňuje ekologickú likvidáciu objemného firemného elektroodpadu.


Cielom projektu Zelená firma je ochrana životného prostredia zabezpečením spätného odberu a efektívnej recyklácie nepotrebných elektrozariadení. Tie obsahujú mnohé nebezpečné látky, ako je napríklad rtuť, olovo, kadmium či brómované spomalovače horenia, ale tiež veľké množstvo recyklovateľných a znovu využiteľných materiálov.

 

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka