Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

História druhotného softvéru

03. 07. 2013

Rast Výhodného Softwaru rok po rozhodnutiu Európskeho súdu

Presne pred rokom vydal Súdny dvor Európskej Únie s konečnou platnosťou povolenie k obchodovaní s druhotnými / nevyužitými softvérovými licenciami. Predaj licencií sa za posledný rok v B2B zdesaťnásobily. Pred rokom bolo v priemere desať nových zákazníkov týždne, ktorí sa rozhodli pre nákup druhotného softvéru, dnes sú to už desiatky zákazníkov každý deň.

 „Toto rozhodnutie bolo významným míľnikom pre voľné obchodovanie so softvérom v celej Európe. Konečne sme sa zbavili neznesiteľnej právnej šedej zóny, ktorá dovolila vytvárať pochybnosti nákupu druhotných softvérových licencií a nahrávala obchodným praktikám softvérových výrobcov, ktorí zastrašovali zákazníkov v masívnom rozsahu."

O raste druhotného softvéru vypovedá tiež fakt, že Výhodný Software bude skoro sláviť svojho 16.000 zákazníka.

 


02. 05. 2013

Výhodné softvérové licencie v ČR

V máji 2013 mohol konečne odštartovať prvý internetový obchod s druhotnými softvérovými licenciami v Českej republike. Výhodný Software ponúka najpoužívanejšie softvérové licencie od spoločnosti Microsoft za veľmi priaznivé ceny. Ako prvý poskytovateľ softvéru z druhej ruky spustil obchod pre širokú verejnosť, ktorá sa už nenechá výrobcami zastrašiť. 

Nákup použitého softvéru prináša okamžité úspory, ktoré je možné investovať do zlepšenie IT infraštruktúry, do optimalizácie procesov, alebo do vždy potrebného vzdelávania ľudských zdrojov. Keď sa na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie pozrieme inou optikou, môže to v konečnom dôsledku znamenať i vytvorení nových pracovných miest na Slovensku i v ďalších regiónoch.

 


03. 07. 2012

Triumfálne víťazstvo

Súdny dvor EU dáva zelenú slobodnému obchodovániu so softvérovými licenciami, a to ako licenciám na hmotných nosičoch CD-ROM a DVD, tak licenciám zakúpeným on-line. Rozhodnutie Súdneho dvora tiež vytvára pre celú Európsku Úniu právnu istotu a je ním umožnené slobodné a prirodzené vytváranie konkurencie na trhu. Predovšetkým zákazníci tak konečne môžu ťažiť z nižších cien softvéru.

Právny základ pre obchodovanie poskytuje vo smernici EU 2009/24/ES takzvaná "zásada vyčerpania", podľa ktorej sa autorské právo výrobcu vyčerpá v okamihu, keď licenciu predá. Výrobca teda môže z predaja svojho produktu profitovať iba raz a dotyčná licencia je potom „uvoľnená pre každé ďalšie rozširovanie“. Výklad rozsudku si môžete prečítať v článku Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie k softvérovým licenciám alebo v článku Triumfálne víťazstvo, ktoré vám podá vysvetlenie rozsudku v kocke.

O tomto rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie budeme v budúcnu hovoriť ako o historickom, pretože prináša obrovské zmeny do života výrobcov a užívateľov softvéru. Pri obchodovaní vo veľkých objemoch môžeme rátať s ďalšími významnými úsporami nákladov či už pre malé a stredné podniky, alebo pre veľké, či nadnárodné spoločnosti. Podľa nášho názoru môže toto rozhodnutie výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj obchodovania s nevyužitým softvérom aj na slovenskom trhu."

 


2012

Vytvárame nový trh s lacnejším softvérom

Blýska sa na lepšie časy – softvérové licencie ide vďaka pravomocnému rozhodnutiu SDEU u predajcu legitímne nakúpiť o 50 % lacnejšie ako u samotných výrobcov. Tí však vidia ohrozenie svojho obchodného modelu a proti predajcom sa snažia všemožne zasahovať. Čo by bolo pri kúpi ojazdeného auta nemysliteľné, to je v softvérovej brandži už roky bežné – mnohí výrobcovia sa pomocou rigidných licenčných ujednaní pokúšajú znemožniť ďalší predaj svojich programov. Či to je z právneho hľadiska v poriadku, o tom sa konečne rozhodne v Lucemburku.

 


2008–2012

V zajatí softvérového giganta

Drvivá väčšina užívateľov a spoločností používa komerčný softvér, ktorý je rok od roku drahší. To je zapríčinené faktom, že softvéroví giganti nemajú priamu konkurenciu a je im tak umožnené diktovať vysoké koncové ceny svojim zákazníkom.

V roku 2008 sa však rodí jednoduchá, ale geniálna myšlienka, ktorá má za cieľ zastaviť cenovú politiku gigantov a bojovať za lacnejší trh so softwarovými licenciami. Snahou je vytvoriť úplne nový trh a tým ponúknuť skutočnú alternatívu k týmto monopolným praktikám. Prvé skutočné obchody začínajú v roku 2009 publikovať médiá | článok |. (v českom jazyku)

Myšlienka Výhodného Softwaru je jednoduchá – odkúpiť nadbytočné licencie, ktoré už nie sú potrebné, a ponúknuť ich zákazníkom, ktorí ich môžu naďalej zmysluplne využívať, a to za zlomok ich pôvodnej ceny."

 

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka