Zaručujeme 100% legálnosť nami predávaného softvéru. Máme už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov v celej Európe! Ďakujeme.

Prihlásiť sa

Správa účtu

Menu

Ako pre vás získávame softvérové licencie?

Vždy vám ponúkame softvér, ktorý je legálny. Ako sa k nám ale takéto programy dostanú?

Spoločnosť napríklad zakúpi niekoľko licencií vybraného softvéru. Potom ale prejde na iný, zruší pobočky alebo ukončí činnosť. A tu prichádza spoločnosť Výhodný Software s ponukou odkúpenia nepotrebných licencií. Tie musia mať za všetkých okolností bezpečný pôvod a overený zdroj. Nemusíte sa preto báť, že spolupracujeme s kýmkoľvek. Pri výbere našich partnerov a ich licencií máme prísne podmienky. Medzi ne napríklad patrí:

 

  • spoločnosť musí dokázať, že softvér získala legálne (potvrdzuje napríklad uzatvorenými zmluvami alebo faktúrami),

  • spoločnosť musí dodať prehlásenie o odobraní licencie zo všetkých svojich zariadení,

  • zároveň nám dodá v riadnej podobe jak softvér tak licenčné kľúče,

  • samozrejmé poskytne úplné informácie o predávanej licencii,

  • software musí byť s časovo neobmedzenou licenciou,

  • programy musia byť dodané na originálnom nosiči alebo na nosiči vytvorenom so súhlasom nositeľa práv.

 

Z toho všetkého potom získavate vy – naši zákazníci. Takto garantované licencie totiž môžete obstarať až s 50% zľavou a naprosto legálne. Rozhodnutie Európskeho Súdneho dvora totiž potvrdilo to, čo vám hovoríme už dlhšiu dobu. S nami ušetríte.

Kontaktujte nás

 

Položka bola pridaná košíka